Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Säkerheten i museernas samlingar

Riksrevisionen förbereder insatser för att granska säkerheten i museernas samlingar.

En central del i museernas kulturarvsarbete är att hantera samlingar och enskilda kulturföremål. Riksrevisionens årliga revision har visat att det finns centralmuseer som inte till fullo lever upp till kraven på intern styrning och kontroll när det gäller förvaltning av samlingar. Det handlar till exempel om museer som inte vet hur många föremål de har, eller att föremål inte är registrerade eller försvinner. Riksrevisionen avser därför att granska säkerheten i de statliga centralmuseernas samlingar

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 11 april 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection