Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Säkerhetspolisens verksamhet

Riksrevisionen har inlett en granskning av Säkerhetspolisen verksamhet.

Säkerhetspolisen har en viktig uppgift att verka för Sveriges säkerhet. Sedan Säkerhetspolisen blev en egen myndighet 2015 har myndigheten växt, sett både till medel och personal. Till följd av ett försämrat omvärldsläge samt problem med kriminalitet och ordningsstörningar inom Sverige har Säkerhetspolisen under senare år fått en ännu viktigare roll. Ingen myndighet förutom Riksrevisionen har mandat att granska Säkerhetspolisens hela verksamhet. Riksrevisionen har tidigare genomfört granskningar av enskilda delar, men aldrig granskat verksamheten i stort. Riksrevisionen avser därför att granska effektiviteten i Säkerhetspolisens verksamhet.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 24 april 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?