Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Samverkan mellan Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete

Riksrevisionen förbereder insatser för att granska samverkan mellan Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete.

Det bistånd som Sverige finansierar genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) är indelat i två områden: humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete. Dessa två områden styrs av olika strategier och budgetanslag, samtidigt som de ska samverka för att skapa synergieffekter. Sveriges riksdag och regering har vid ett flertal tillfällen poängterat vikten av sådan samverkan. Sida har också identifierat ett behov av att stärka samverkan mellan de båda biståndsgrenarna. Riksrevisionens granskning kommer att undersöka om dessa samverkar som avsett, och vilka eventuella synergieffekter det i så fall ger.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 19 mars 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection