Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Sänkta socialavgifter för personer över 65 år

Riksrevisionen förbereder en granskning av sänkta socialavgifter för personer över 65 år.

För att öka sysselsättningen bland äldre sänktes socialavgifterna för personer över 65 års ålder 2007. Kostnaden för staten har i genomsnitt varit 2,6 miljarder kronor om året, eller sammanlagt drygt 31,6 miljarder kronor fram till och med 2018. Riksrevisionen avser att granska om åtgärden har varit kostnadseffektiv och ändamålsenligt utformad.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 07 oktober 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?