Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Sidas garantiverksamhet

Riksrevisionen förbereder en granskning av Sidas garantiverksamhet.

Sida arbetar sedan 2009 med ett garantiinstrument. Syftet är att genom att gå i borgen för lån bland annat möjliggöra projekt som annars inte skulle ha blivit av. Riksrevisionen avser att granska om regeringen och Sida har säkerställt att garantiverksamheten på ett effektivt sätt kan bidra till fattigdomsbekämpning.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 14 juni 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?