Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Sidas val av samarbetspartner och biståndsform

Riksrevisionen förbereder en granskning av Sidas arbete med att välja samarbetspartner och biståndsform.

Sidas budget för biståndsverksamhet var drygt 26 miljarder kronor år 2020. Merparten av pengarna förmedlar Sida till olika samarbetspartner, till exempel multilaterala organisationer och civilsamhällesorganisationer.

Riksrevisionen har i tidigare granskningar noterat att det varit otydligt på vilka grunder som Sida väljer en samarbetspartner framför en annan, och vilka former dessa samarbeten ska ha. Även andra myndigheters utvärderingar har gett indikationer på bristande transparens i hur Sida identifierar och prioriterar mellan olika samarbetspartner. Riksrevisionen avser därför att granska om Sidas arbete med val av samarbetspartner och biståndsform är effektivt.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 20 januari 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?