Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Staten och kommunsektorns ekonomi

Riksrevisionen förbereder en granskning av staten och kommunsektorns ekonomi.

En betydande del av de offentliga verksamheterna bedrivs i kommuner och regioner. Staten har dock ett övergripande ansvar för all offentlig verksamhet och bestämmer ramarna för kommunsektorn genom bland annat lagar och statsbidrag. Riksrevisionen avser att granska om regeringens krav på kommunernas och regionernas ekonomiska planering och uppgiftslämning är ändamålsenlig för att säkerställa att kommunerna och regionerna på kort och lång sikt kan utföra sina lagstadgade uppgifter.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 21 augusti 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?