Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens arbete med att utvärdera biståndet

Riksrevisionen har inlett en granskning av statens arbete med att utvärdera biståndet.

Sverige lägger årligen omkring 47 miljarder kronor på internationellt utvecklingssamarbete. För att säkerställa att de pengarna används på ett effektivt sätt är det viktigt att biståndet utvärderas, att utvärderingarna håller hög kvalitet samt att de används för att utveckla biståndet. Riksrevisionen avser därför att granska om statens utvärderingar av det svenska utvecklingssamarbetet bidrar till en effektiv biståndsverksamhet.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 11 november 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?