Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens arbete med informationssäkerhet för patientinformation inom vård och omsorg

Riksrevisionen har inlett en granskning av statens arbete med informationssäkerhet för patientinformation inom vård och omsorg.

Patientinformation delas i hög utsträckning mellan olika aktörer inom vård och omsorg. Detta ställer höga krav på säker informationshantering. Flera händelser under senare år tyder dock på att informationssäkerheten inte alltid är så bra som den borde inom dessa områden. Till exempel har regioner och kommuner utsatts för störningar i nätverk och it-attacker, vilket kan innebära att obehöriga har fått tillgång till patientinformation. Flera statliga myndigheter har uppgifter att stödja regioners och kommuners informationssäkerhetsarbete. Riksrevisionen avser att granska om statens arbete för att stärka informationssäkerheten för elektronisk patientinformation inom hälso- och sjukvård och social omsorg är effektivt.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 18 november 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?