Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens insatser för att motverka tågförseningar

Riksrevisionen förbereder en granskning av statens insatser för att motverka tågförseningar.

Tågförseningar bedöms kosta samhället flera miljarder kronor per år. Störningar i tågtrafiken minskar också tillförlitligheten för tåg som transportslag och leder till ineffektivt bankapacitetsutnyttjande. Ett lågt bankapacitetsutnyttjande är dåligt ur klimat- och miljösynpunkt samt kan bidra till ökade behov av dyra investeringar i ny järnvägskapacitet. Staten har därför infört system för avgifter och möjligheter till ersättning när tåg försenas eller ställs in. Riksrevisionen avser att granska om de effektivt bidrar till att minska tågförseningar.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 25 oktober 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?