Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens insatser för att stärka efterlevnaden av barnkonventionen

Riksrevisionen har inlett en granskning av statens insatser för att stärka efterlevnaden av barnkonventionen.

Barnkonventionen blev svensk lag i januari 2020, med syfte att stärka barns rättsliga ställning i samhället. Även om det i huvudsak är kommuner och regioner som bedriver verksamhet riktad mot barn så har staten det yttersta ansvaret för att Sverige uppfyller skyldigheterna i barnkonventionen. Flera utredningar pekar dock på en osäkerhet hos myndigheter när det gäller tillämpningen av barnkonventionen i praktiken. Riksrevisionen avser därför att granska hur arbetet med att införa och tillämpa barnkonventionen fungerar.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 19 september 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?