Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Statens insatser för kunskapsfokus i grundsärskolan

Riksrevisionen förbereder insatser för att granska statens insatser för kunskapsfokus i grundsärskolan.

Den nya skollagen (2010:800) och de nya läroplaner som infördes 2011 innebar ökat fokus på kunskapsresultat inom hela grundskolan, så även inom grundsärskolan. Riksrevisionen avser att granska om Skolverkets, Specialpedagogiska skolmyndighetens och regeringens arbete på ett effektivt och ändamålsenligt sätt bidragit till kunskapsfokus i undervisningen i grundsärskolan.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 27 februari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection