Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens insatser mot brister inom äldrevård och -omsorg

Riksrevisionen förbereder en granskning av statens insatser för att motverka vårdskador och missförhållanden i vården och omsorgen om äldre.

Verksamheter som bedriver vård och omsorg av äldre ska fånga upp, utreda och åtgärda händelser som har – eller kunde ha – lett till vårdskador och missförhållanden. Allvarliga fall ska rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Verksamheterna ska också utreda enskildas klagomål i syfte att systematiskt utveckla kvalitet och patientsäkerhet. Tidigare uppföljningar har dock visat att vårdskador, missförhållanden och enskildas klagomål inte alltid hanteras på rätt sätt, och det är oklart om de avsedda kvalitetsförbättringarna sker. Riksrevisionen avser därför att granska statens insatser för att motverka vårdskador och missförhållanden i vården och omsorgen om äldre.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 18 oktober 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?