Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens roll i utvecklingen av elsystemet

Riksrevisionen har inlett en granskning av statens roll i utvecklingen av elsystemet.

Den svenska energipolitiken, där elsystemet utgör en central del, bygger på tre grundpelare: ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det pågår en kraftfull omställning av elsystemet, bland annat i form av en ökande andel hållbar elproduktion. Riksrevisionen avser att granska om de statliga aktörerna förberett, samordnat och genomfört åtgärder så att de tre energipolitiska grundpelarna kan upprätthållas på ett effektivt sätt.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 19 september 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?