Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Statens styrning av äldreomsorgen

Riksrevisionen förbereder en granskning av statens styrning av äldreomsorgen genom riktade statsbidrag.

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre” var en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som pågick åren 2010–2014. Den innehöll bland annat riktade stadsbidrag på omkring fyra miljarder kronor. Riksrevisionen avser att granska om de pengarna på ett effektivt sätt bidrog till ett långsiktigt utvecklingsarbete av äldreomsorgen.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 14 januari 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?