Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Statens suicidpreventiva arbete

Riksrevisionen förbereder en granskning av statens suicidpreventiva arbete.

Varje år begår cirka 1 500 människor självmord i Sverige. Antalet självmord per 100 000 invånare har legat på en oförändrad nivå sedan i mitten av 2000-talet. Riksrevisionen avser att granska hur regeringens styrning fungerar och hur effektivt Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och IVO arbetar med suicidprevention. Granskningen görs mot bakgrund av den nollvision som riksdagen fattade beslut om 2008.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 24 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?