Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Statliga insatser för ökad kollektivtrafik

Riksrevisionen förbereder en granskning av statliga insatser för ökad kollektivtrafik.

När riksdagen 2009 beslutade om det övergripande målet för transportpolitiken framhölls bland annat att förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel ska förbättras. Inom miljömålssystemet finns ett etappmål att andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång ska vara minst 25 procent år 2025, och på sikt fördubblas. Riksrevisionen avser att granska om de åtgärder som staten har vidtagit för att öka kollektivtrafikresandet har varit effektiva samt ligger i linje med det övergripande transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för människor och näringsliv i hela landet.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 08 april 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?