Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Statliga insatser mot arbetskraftsexploatering

Riksrevisionen förbereder en granskning av statliga insatser mot arbetskraftsexploatering.

Myndigheter samt bransch- och frivilligorganisationer vittnar om att exploatering av utländsk arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden har ökat under senare tid, särskilt i vissa branscher. Exploatering av arbetskraft innebär inte endast lidande för de direkt drabbade; det riskerar även att leda till ökad brottslighet i samhället i stort och en snedvriden konkurrens. Riksrevisionen avser att granska om statliga insatser för att motverka arbetskraftsexploatering är effektiva.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 05 september 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?