Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Strategiskt viktiga digitaliseringsprojekt

Riksrevisionen har inlett en granskning av strategiskt viktiga digitaliseringsprojekt i staten.

Myndigheternas samlade it-satsningar uppgår årligen till miljardbelopp. Det handlar exempelvis om utveckling av digitala lösningar för effektiv och säker informationshantering, informationsutbyte mellan myndigheter och automatisering av handläggningsprocesser. Riksrevisionen avser att granska om regeringen och de ansvariga myndigheterna har sett till att målen med strategiskt viktiga digitaliseringsprojekt uppnås effektivt.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 14 december 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?