Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Styrmedel för ökad andel miljöbilar

Riksrevisionen förbereder en granskning av styrmedel för ökad andel miljöbilar i Sverige.

Över tid har olika styrmedel för att öka andelen miljöbilar i Sverige införts, till exempel subventioner. Syftet har varit att minska de klimatpåverkande utsläppen. Subventionerna har bland annat fått kritik för att de riskerar att öka antalet fordon och att för att de har en svag koppling till miljöproblemen. Det har också uppmärksammats att subventionerade miljöbilar sålts till utlandet. Riksrevisionen avser att granska miljöbilssubventionernas effekter och effektivitet.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 05 februari 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?