Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Styrningen av Business Sweden

Riksrevisionen har inlett en granskning av effektiviteten i styrningen av Business Sweden.

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att öka sin globala försäljning, och internationella företag att investera och expandera i Sverige. Verksamheten bedrivs som handelssekreterarkontor, representationskontor, filialer och dotterbolag i knappt 40 länder.

Business Sweden ägs till hälften av staten och till hälften av näringslivet. Såväl organisationsformen som den statliga styrningen är unika då verksamheten varken är myndighet eller bolag. En betydande andel av intäkterna kommer från företagsuppdrag och det är oklart hur Business Sweden hanterar gränsdragningen mellan det statliga uppdraget och den kommersiella verksamheten. Organisationen som helhet och styrningen av den har hittills inte utvärderats. Riksrevisionen avser därför att granska effektiviteten i styrningen av Business Sweden.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 16 december 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?