Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Swedavias investeringsplan

Riksrevisionen förbereder en granskning av Swedavias investeringsplan.

Statligt ägda Swedavia äger och driver flygplatser. Förutom att nå sina lönsamhetsmål ska bolagets verksamhet också bidra till att de transportpolitiska målen kan nås. Swedavia planerar omfattande investeringar de kommande åren. Samtidigt pågår en diskussion om resande och transporter i relation till klimat och miljö. Riksrevisionen avser att granska hur Swedavias planerade investeringar förväntas bidra till de transportpolitiska målen, samt hur bolaget hanterar risker kopplade till miljöpolitiska åtgärder.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 11 december 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?