Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Systemet för att återkalla uppehållstillstånd

Riksrevisionen har inlett en granskning av systemet för att återkalla uppehållstillstånd.

Migrationsverket kan av olika skäl återkalla ett uppehålls- och arbetstillstånd. Möjligheten att återkalla eller upphäva uppehållstillstånd är en väsentlig del av en reglerad migrationspolitik. Samtidigt är det ett undantag från grundregeln att gynnande myndighetsbeslut inte får återtas. Det är därför av stor betydelse att återkallelseärenden initieras vid rätt tillfälle och utreds noggrant samt att besluten grundas sakligt. Riksrevisionen avser att granska systemet för att återkalla uppehållstillstånd.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 19 september 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?