Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Systemet för hantering av offentliga biträden i migrationsärenden

Riksrevisionen förbereder en granskning av systemet för hantering av offentliga biträden i migrationsärenden.

Den som ansöker om uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl, är tagen i förvar eller riskerar av- eller utvisning kan ha rätt till ett offentligt biträde. Det är för det mesta Migrationsverket som ansvarar för att förordna ett lämpligt biträde samt avgöra vilken ersättning det ska ha, men i vissa fall kan även Polismyndigheten eller migrationsdomstolarna fatta sådana beslut. Riksrevisionen avser att granska effektiviteten i systemet för myndigheternas hantering av offentliga biträden i migrationsärenden, bland annat med fokus på kontroll av kostnader och lämplighet.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 28 april 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?