Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Systemet med energideklarationer

Riksrevisionen förbereder en granskning av systemet med energideklarationer.

Energideklarationer är till för att främja en effektiv energianvändning och bidra till en god inomhusmiljö. Enligt lagen ska de utfärdas av oberoende experter för alla nya hus samt hus som säljs eller hyrs ut. De ska innehålla information om husets så kallade energiprestanda, samt rekommendationer om åtgärder. Riksrevisionen granskade systemet med energideklarationer 2009, och konstaterade då brister i utformningen av energideklarationerna och i stödet till enskilda mottagare och användare. Riksrevisionen avser nu att granska om dessa brister är åtgärdade och om energideklarationerna därmed bidrar till förbättrad energieffektivitet och god inomhusmiljö.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 18 juni 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?