Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Systemet med spårbyte från asyl- till arbetskraftsinvandring

Riksrevisionen förbereder en granskning av systemet med spårbyte från asyl- till arbetskraftsinvandring.

Reformen om arbetskraftsinvandring år 2008 innehöll bland annat möjligheten till så kallat spårbyte. Det innebär att asylsökande som fått avslag på sin ansökan i stället kan få uppehållstillstånd för arbete. I samband med reformen lyfte flera remissinstanser fram risken för att personer utan asylskäl skulle använda spårbyte för att få tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Riksrevisionen avser att granska om systemet med spårbyte fungerar effektivt och som riksdagen avsåg.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 14 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?