Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen

Riksrevisionen förbereder insatser för att granska tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen.

Det råder enighet om att Sveriges kommuner ska kunna erbjuda likvärdig service, trots skilda förutsättningar. Syftet med det kommunala utjämningssystemet är att möjliggöra detta. Det har sedan länge funnits oro för tillväxthämmande bieffekter, en risk som belysts i såväl teoretisk som empirisk internationell forskning. Riksrevisionen bedömer dock att det saknas kunskap om de svenska förhållandena på området och avser att undersöka om den kommunala inkomstutjämningen påverkar kommunernas incitament till god ekonomisk hushållning.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 23 mars 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection