Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

TLV:s arbete med prissättning och subventionering av läkemedel

Riksrevisionen förbereder en granskning av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets arbete med prissättning och subventionering av läkemedel.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar bland annat om priser och subventioner för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. Prissättningen och subventioneringen ska ge god och jämlik tillgång till effektiva läkemedel. Systemet ska även bidra till goda förutsättningar för forskning och innovation till nytta för patienten. Under 2018 beslutades och utbetalades bidrag om drygt 27 miljarder kronor till landstingen för deras kostnader för läkemedelsförmåner med mera. Riksrevisionen avser att granska om TLV:s arbete med prissättning och subventionering av läkemedel är ändamålsenligt.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 10 december 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?