Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Transportbidraget

Riksrevisionen förbereder en granskning av transportbidraget.

Transportbidraget är ett regionalt driftstöd som företag i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten kan få för merkostnader som beror på långa avstånd till kunder och leverantörer. Ett stöd som ökar efterfrågan på transporter leder också till högre utsläpp. Riksrevisionen avser att granska om transportbidraget effektivt främjar regional utveckling, samt hur balansen mellan mål för regional tillväxt och klimatmål hanteras.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 15 november 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?