Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Transportstyrelsens tillsyn

Riksrevisionen förbereder en granskning av Transportstyrelsens tillsyn.

Transportstyrelsen bedriver en omfattande tillsynsverksamhet inom transportområdet. Syftet är bland annat att minska miljöpåverkan, öka trafiksäkerheten och upprätthålla en god konkurrens på transportmarknaden. Totalt kostar tillsynen ungefär 450 miljoner kronor per år. Transportstyrelsen beskriver arbetet som eftersatt, till och med obefintligt på flera områden. Brister i tillsynen kan i förlängningen leda till negativa konsekvenser för människors hälsa och transportmarknadens effektivitet. Riksrevisionen avser därför att granska Transportstyrelsens tillsyn.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 08 oktober 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?