Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Tullverkets kontrollverksamhet

Riksrevisionen förbereder insatser för att granska Tullverkets kontrollverksamhet.

Tullverket fyller en viktig samhällsfunktion, bland annat genom att fastställa tullar, skatter och avgifter samt övervaka trafiken till och från utlandet. Samtidigt möter myndigheten många utmaningar, såsom stora transportflöden, ökande e-handel och omställningen till en EU-gemensam tullagstiftning. Riksrevisionen avser att granska om Tullverkets kontrollverksamhet är utformad på ett effektivt sätt.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 12 februari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection