Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Undantag från skolplikten

Riksrevisionen förbereder en granskning av undantag från skolplikten.

Enligt skollagen har alla barn som är folkbokförda i Sverige skolplikt, och ska därför delta i någon av de obligatoriska skolformerna grundskola, särskola, specialskola eller sameskola. I vissa fall kan den ansvariga kommunen enligt skollagen ”medge rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt”. Riksrevisionen avser att granska om de styrdokument som finns på området säkerställer att avsikterna med skolplikten förverkligas, om bestämmelserna tillämpas rättssäkert och likvärdigt samt om det finns en fungerande tillsyn.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 27 juni 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?