Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Urvalet av elever till Pisa-undersökningen

Riksrevisionen förbereder en granskning av urvalet av elever till Pisa-undersökningen.

Pisa-undersökningen är en internationell studie av hur väl respektive lands utbildningssystem fungerar inom ämnesområdena läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Undersökningen ger en bild av hur utbildningsystemet utvecklats över tid och är därmed ett möjligt underlag för beslut om utvecklingsinsatser och reformer inom svensk skola.

Vid genomförande av Pisa-testen kan länderna exkludera elever vars resultat inte bedöms ge en rättvisande bild av utbildningssystemet i stort. Det handlar till exempel om elever med vissa funktionsnedsättningar eller elever med otillräckliga språkkunskaper i svenska.

Efter indikationer på att Sverige har undantagit en oproportionerligt stor andel elever från att delta i testet avser Riksrevisionen att granska om regeringen och Skolverket har säkerställt att Pisa-undersökningen genomförts på ett tillförlitligt sätt vad gäller urval och bortfall av elever.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 21 september 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?