Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Utbildningsinsatser för kortutbildade arbetslösa

Riksrevisionen har inlett en granskning av utbildningsinsatser för kortutbildade arbetslösa.

Idag finns det relativt få arbeten för arbetslösa som är kortutbildade, det vill säga saknar gymnasieutbildning. Att ha en gymnasieutbildning bedöms därför vara viktig för att få, och behålla, ett arbete. Drygt en tredjedel av de inskrivna på Arbetsförmedlingen saknar dock gymnasieutbildning. Ett av arbetsförmedlingens uppdrag är att öka andelen kortutbildade som börjar på reguljär utbildning, till exempel kurser på komvux, för att öka de arbetssökandes jobbchanser. Riksrevisionen avser att granska om statens utbildningsinsatser för kortutbildade arbetslösa effektivt bidrar till att fler påbörjar och fullföljer reguljär utbildning.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 12 december 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?