Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Utbyggnaden av högskoleutbildningar inom bristyrken

Riksrevisionen förbereder en granskning av utbyggnaden av högskoleutbildningar inom bristyrken.

Det råder idag stor brist på högskoleutbildad arbetskraft inom flera yrkesgrupper. Regeringen har försökt motverka detta, bland annat genom att ge universitet och högskolor i uppdrag att bygga ut vissa utbildningar. Detta har dock inte alltid resulterat i motsvarande ökning av antalet examinerade studenter. Riksrevisionen avser att granska om regeringens satsning på utökade platser vid vissa utbildningar har varit ändamålsenligt utformad för att öka arbetskraftstillgången inom bristyrken.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 19 december 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?