Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Utredningsrutiner i anknytningsärenden

Riksrevisionen förbereder en granskning av Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas utredningsrutiner i anknytningsärenden.

En av Migrationsverkets huvuduppgifter är att besluta om uppehållstillstånd till personer som vill flytta till en anhörig i Sverige, i så kallade anknytningsärenden. En vanlig typ av anknytningsärenden gäller anhöriga till personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av flykting- eller asylskäl.

I sin handläggning får Migrationsverket stöd av svenska ambassader och konsulat ute i världen, de så kallade utlandsmyndigheterna. De ska bland annat utreda om den sökande har de band till personer i Sverige som krävs av lagstiftningen. Dess utredningar är viktiga för att Migrationsverket ska kunna fatta korrekta beslut.

Riksrevisionen avser att granska om utredningsrutinerna vid Migrationsverket och utlandsmyndigheterna säkerställer att anknytningsärenden handläggs likvärdigt och att beslutsunderlagen håller hög kvalitet.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 18 juni 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?