Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Yrkeshögskolans effektivitet och styrning

Riksrevisionen förbereder en granskning av yrkeshögskolans effektivitet och styrning.

Yrkeshögskolan ska utbilda arbetskraft som efterfrågas på arbetsmarknaden. Verksamheten har vuxit de senaste tio åren och ska expanderas ytterligare fram till 2022. Riksrevisionen avser att granska om verksamheten når upp till riksdagens intentioner om att eftergymnasiala yrkesutbildningar som svarar mot arbetslivets behov kommer till stånd.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 31 januari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?