Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Förvaltningen av EU-medel

Riksrevisionen har beslutat att avsluta den granskning av EU-medel som inleddes i juni 2016.

Granskningen, som inleddes i enlighet med riksdagens önskemål om ett bredare grepp på olika utgifts- och politikområden, syftade bland annat till att kartlägga och övergripande beskriva hur statsförvaltningen hanterar EU-medel – samt vilka förutsättningar som finns för utvärdering av dessa medel. I arbetet med granskningen har Riksrevisionen gjort bedömningen att ansats och resultat inte lämpar sig för publicering som granskningsrapport. Mot denna bakgrund beslutar Riksrevisionen att avsluta granskningen. Arbetet har dock resulterat i ett omfattande kunskapsunderlag som kommer att utgöra underlag för kommande granskningsförslag på området.

Uppdaterad: 15 december 2017

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection