Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Grundskydd för äldre och drivkrafter att arbeta

Riksrevisionen har beslutat att lägga ner granskningen av grundskyddet för äldre och drivkrafter att arbeta.

Granskningen inleddes 16 mars 2016 i syfte att undersöka grundskyddet för äldre och drivkrafter att arbeta, med fokus på målkonflikten mellan regeringens mål att tillförsäkra pensionären en skälig levnadsnivå och ambitionen att förbättra drivkrafter till arbete.

Riksrevisionens beslut att lägga ner granskningen utan granskningsrapport är fattat mot bakgrund av att regeringen i januari 2017 lät inleda en översyn av grundskyddet för ålderspension. Riksrevisionens granskning har sedan dess varit vilande i avvaktan på resultatet från översynen.

I februari 2018 presenterades resultatet i Ds 2018:8, Översyn av grundskyddet för pensionärer – inriktning för ett nytt grundskydd. Rapporten innehåller en ambitiös diskussion om det nuvarande grundskyddets problematik, pensionärernas ekonomiska standard och brister i systemet vad gäller ekonomiska incitamenten till arbete. Det innebär att de problem som Riksrevisionens granskning skulle undersöka numera är väl genomlysta, vilket motiverar att granskningen avslutas utan granskningsrapport.

Uppdaterad: 29 november 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval