Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Gymnasieskolans lärlingsutbildning

Riksrevisionen har beslutat att lägga ner granskningen av gymnasieskolans lärlingsutbildning.

Granskningen inleddes 28 april 2020 i syfte att undersöka om riksdagens intentioner med lärlingsutbildningen har uppfyllts. Riksrevisionens beslut om att lägga ner granskningen är fattat mot bakgrund av regeringen har gett Skolverket i uppdrag att följa upp lärlingsutbildningen och ge förslag på hur utbildningen kan förbättras. Utifrån detta bedömer Riksrevisionen att mervärdet av att genomföra granskningen inte är tillräckligt högt.

Uppdaterad: 16 september 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?