Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Näringspolitiken och dess förvaltning

Riksrevisionen har beslutat att avsluta en granskning av näringspolitikens syfte och förvaltning som inleddes i december 2015.

Granskningen inleddes i enlighet med riksdagens önskemål om ett bredare grepp på olika utgifts- och politikområden. Det bedömdes att näringspolitiken och dess förvaltning skulle kunna vara ett lämpligt område för en sådan granskning. Under arbetets gång har det dock blivit tydligt att de metoder som normalt används vid mer avgränsade granskningar har varit svåra att tillämpa i det aktuella ärendet. Mot denna bakgrund beslutar Riksrevisionen att avsluta granskningen.

Uppdaterad: 15 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection