Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Regeringens deltagande i arbetet mot internationell skatteplanering

Riksrevisionen har beslutat att avsluta den granskning av regeringens deltagande i arbetet mot internationell skatteplanering som inleddes i maj 2016.

Granskningen skulle bland annat belysa i vilken grad regeringen beaktat de av riksdagen beslutade skattepolitiska riktlinjerna i det arbetet.

Skälet till att granskningen avslutats är risken för att granskningen till alltför stor del går in på ett område som konstitutionsutskottet ansvarar för att granska. Dessutom har det i regeringens arbete med frågan ingått att via skatteutskottet och EU-nämnden förankra regeringens ståndpunkter i riksdagen. Granskningen riskerade därmed att indirekt innefatta även riksdagen, vilket ligger utanför Riksrevisionens granskningsmandat.

Uppdaterad: 15 december 2017

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection