Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Resultatet av reformen inom skolområdet 2008

Riksrevisionen har beslutat att avsluta den granskning av skolmyndigheterna som inleddes i augusti 2016.

Granskningen inleddes mot bakgrund av att myndighetsstrukturen på skolområdet genomgick en omfattande reform 2008. Trots stora förändringar har utredningar fortsatt att på peka gränsdragningsproblem, överlappande uppgifter och otydliga ansvarsförhållanden inom området.

Efter att beslutet om att inleda granskning hade tagits fick Statskontoret i uppdrag av regeringen att genomföra en myndighetsanalys av Skolinspektionen, som beräknas publiceras i februari 2017. I april 2017 ska dessutom Skolkommissionen redovisa sitt slutbetänkande.

Under projektets gång har bedömningen också gjorts att granskningen har begränsade möjligheter att mäta de faktiska effekterna av gränsdragningsproblem, överlappande uppgifter och otydliga ansvarsförhållanden mellan de olika skolmyndigheterna. Mervärdet av att fullfölja granskningen är därför sannolikt litet.

Mot denna bakgrund av detta beslutar Riksrevisionen att avsluta granskningen.

Uppdaterad: 15 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval