Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Swedavias samhällsuppdrag

Riksrevisionen har beslutat att lägga ner granskningen av Swedavias samhällsuppdrag.

Granskningen inleddes 11 december 2019 i syfte att undersöka om Swedavia tar tillräcklig hänsyn till sitt samhällsuppdrag i sin verksamhet, samt om regeringens styrning är ändamålsenlig.

Beslutet om att lägga ner granskningen är fattat mot bakgrund av covid 19-pandemins stora effekter på Swedavias verksamhet. Bolaget har varslat eller permitterat en stor del av sin personal, aviserat stopp för nya investeringsbeslut och ska genomföra en total översyn av den befintliga investeringsportföljen. En granskning av Swedavias samhällsuppdrag är i nuläget därmed inte meningsfull.

Uppdaterad: 27 maj 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?