Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket

Riksrevisionen har beslutat att lägga ner granskningen av tillämpningen av det finanspolitiska ramverket i budgetpropositionen för 2019.

Riksrevisionen granskar återkommande de ekonomiska propositionerna och årsredovisningen för staten. Granskningarna har framför allt handlat om transparensen i redovisningen och tillämpningen av det finanspolitiska ramverket. Den planerade granskningen inleddes 15 juni 2018 och var tänkt att ha huvudsaklig inriktning mot budgetpropositionen för 2019.

Riksrevisionens beslut om att lägga ner granskningen är fattat mot bakgrund av att budgetpropositionen för 2019 har tagits fram och lämnats till riksdagen av en övergångsregering. Övergångsregeringens budgetproposition har uttalat ambitionen att den endast ska säkerställa att den statliga verksamheten kan fortgå tills en ny regering är på plats och kan forma sin egen politik. Då förutsättningarna för en övergångsregerings budget är av speciell karaktär är det enligt Riksrevisionens bedömning inte meningsfullt att granska denna budget med det finanspolitiska ramverket som måttstock.

Uppdaterad: 06 december 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?