Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Administrationen av sjuklönekostnader

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av administrationen av sjuklönekostnader. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i oktober 2023.

Bakgrund

Sedan 1992 är det arbetsgivarnas ansvar att betala sjuklön till de anställda vid korttidssjukskrivningar i upp till 14 dagar. För att skydda mindre arbetsgivare från höga sjuklönekostnader infördes ett kompensationssystem, som sedan dess har gjorts om vid flera tillfällen.

Den nuvarande förmånen heter ”ersättning för höga sjuklönekostnader” och trädde i kraft den 1 januari 2015. För att förenkla för arbetsgivare att ta del av ersättningen ändrades den så att arbetsgivarna inte behöver ansöka om ersättning när sjuklönekostnaderna blir så höga att kompensationen börjar gälla. Istället beräknas ersättningen utifrån den så kallade arbetsgivardeklarationen och betalas ut av Skatteverket, på uppdrag av Försäkringskassan.

Sedan dess har utgifterna för ersättningen varit högre än förväntat, samt ökat konstant. Administrationen av förmånen är dessutom ett exempel på en process med delat ansvar, där Skatteverket genomför beslut som Försäkringskassan har fattat. Det kan bland annat innebära en risk för oklar ansvarsfördelning mellan myndigheterna. Det kan i sin tur påverka kontrollarbetet och medföra en ökad risk för felaktiga utbetalningar.

Syfte

Granskningen ska svara på om systemet för ersättning av sjuklönekostnader är utformat så att risken för felaktiga utbetalningar minimeras på ett effektivt sätt.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 05 juli 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?