Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

AP-fondernas hållbarhetsarbete

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av AP-fondernas hållbarhetsarbete. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i mars 2021.

Bakgrund

Världens länder har enats om en mängd åtgärder för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. De senaste åren utgör FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) och Parisavtalet viktiga exempel på detta. Finansmarknaden har en central roll för att målen ska kunna uppnås, både genom att styra kapitalflöden mot hållbar verksamhet och att genom ägandet sätta press på bolag att agera mer hållbart.

De sex svenska AP-fonderna, som förvaltar det allmänna pensionskapitalet på runt 2 000 miljarder kronor, har en viktig roll i sammanhanget. Deras övergripande mål är en långsiktigt hög avkastning, men riksdag och regering har dessutom uttryckt att de ska ta hänsyn till hållbarhet i sin förvaltning. AP-fonderna styrs av olika lagar och i förarbetena till dessa uttrycks att hänsyn till hållbarhet ska tas. Sedan den 1 januari 2019 innehåller den lag som styr Första−Fjärde AP-fonderna formuleringar om att särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet.

Syfte

Granskningen ska undersöka om AP-fonderna i sin förvaltning har tagit tillräcklig hänsyn till hållbarhet, det vill säga om hållbarhet har fått genomslag i AP-fondernas verksamhet, innehav och ägandeskap. Granskningen ska även svara på om AP-fondernas redovisning av sitt hållbarhetsarbete till regering och riksdag är transparent och rättvisande.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 04 juni 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?