Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande utbildning – Etableringsuppdraget

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande utbildning – Etableringsuppdraget. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i maj 2018.

Bakgrund

Förberedande och orienterande utbildning (FUB) är en av Arbetsförmedlingens största insatser. Målgruppen för FUB är arbetssökande som behöver förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program, studier eller arbete.

Under 2016 deltog drygt 73 500 personer till en kostnad av drygt två miljarder kronor. Av dessa deltog omkring 45 000 personer inom ramarna för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, vars syfte är att skapa förutsättningar för att nyanlända snabbt ska komma i arbete eller utbildning.

Riksrevisionen har tidigare granskat FUB. I en första rapport granskades Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning av insatsen (RiR 2016:20), och i en andra rapport undersöktes hur FUB påverkar deltagarnas arbetsmarkandsutfall (RiR 2017:21). Den här granskningen kompletterar de tidigare genom att följa upp hur det har gått för de arbetssökande som deltog i FUB inom etableringsuppdraget.

Syfte

Granskningen ska svara på frågan hur arbetsmarknadsetableringen går för personer som deltar i FUB inom ramarna för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Det ger en grund för att granska hur Arbetsförmedlingen s bidrar till målgruppens etablering på arbetsmarknaden, samt hur effektiv resursanvändningen är på myndigheten.

Uppdaterad: 12 februari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection