Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i november 2020.

Bakgrund

Det blir allt vanligare att statsförvaltningen automatiserar beslutsfattande. Det innebär att vissa myndighetsbeslut fattas maskinellt utan att någon anställd på myndigheten är inblandad. Exempel på beslut som idag fattas automatiskt är föräldrapenning hos Försäkringskassan och trängselskatt hos Transportstyrelsen.

Automatiserat beslutsfattande kan ha flera positiva effekter för statsförvaltningen, till exempel ökad produktivitet och lägre kostnader. För enskilda kan det bidra till snabbare beslut och en ökad rättssäkerhet. Men när system för automatiserat beslutsfattande inte fungerar som avsett riskerar det att systematiskt generera stora mängder felaktiga beslut – vilket i sin tur kan leda till minskat tillit till den statliga verksamheten.

Syfte

Det övergripande syftet med granskningen är att utreda om de statliga myndigheternas automatiserade beslutsfattande är effektivt, utan att rättssäkerheten eftersätts.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 29 maj 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?