Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Beskattning av delningsekonomin

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i maj 2021.

Bakgrund

Delningsekonomi är ett populärt begrepp för att beskriva olika typer av upplägg för att hyra, dela eller låna saker i stället för att själv äga dem.

Delningsekonomi i sig är inget nytt, men digitaliseringen har ökat tillgängligheten och minskat transaktionskostnaderna. Under de senaste åren har ett stort antal plattformar för delningsekonomi etablerats i Sverige. Några av de största och snabbast växande plattformarna finns bland annat inom uthyrning av bostäder och leveranser, men delningsekonomin växer snabbt även på andra områden. Plattformar som förmedlar tjänster som gräsklippning, montering och reparation samt uthyrning av fordon och verktyg blir också allt vanligare.

Skatteverket har konstaterat att dagens skatteregler går att tillämpa för att beskatta delningsekonomin, men att det innebär flera utmaningar. Till exempel är delningsplattformarna ofta organiserade som ett trepartsförhållande (tillhandahållare, utförare och konsument) vilket kan göra det svårt för aktörerna att veta vem som ska betala in moms och arbetsgivaravgifter, eller vilka inkomster som ska rapporteras och hur.

Skatteverket har dessutom konstaterat skillnader mellan delningsekonomin och den traditionella ekonomin när det gäller efterlevnaden av skatteregler. Jämfört med den traditionella ekonomin har Skatteverket dessutom sämre möjligheter att kontrollera att rätt skatt betalas.

Syfte

Granskningen ska svara på om Skatteverkets åtgärder för att beskatta delningsekonomin är effektiva. Granskningen kommer inte att omfatta andra aspekter av delningsekonomin, till exempel arbets- och konsumenträtt.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 07 oktober 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?